CAM - връзка със CNC машини

CAM

Връзка към CNC машини

Модерното приложение на машините е задължително условие за сигурно и икономично внедряване на по-гъвкави методи на дизайн. imos директно трансформира дизайн данните в подходящите за машините формати. С imos CAM всички необходими производствени документи и CNC програми доставят автоматично 3D дизайн данните и информацията за материалите. Всички основни производители на машини се поддържат от системата. Най-модерните технологии са внедрени в CAM модула, като програмиране на 5 осови машини или специални функции за дървообработване например.

Офис

Продажби

Гореща линия

Рендиране

Log in