Cut optimisation

Cut optimization

Connection to cut optimizing software

Свободно конфигуруем интерфейс се прилага за връзка към софтуер за оптимизация на разкроя. В този процес се изпращат размери на детайлите, материал, описание, количества, информация за кантиране, както и изображения на детайлите. Детайлът се разкроява на циркуляр и се изпраща към съответните CNC машини.

Office

Sales

Support

Rendering

Log in